Nadační fon URANNadační fon URAN

Cílem Nadačního fondu Uran je zkvalitňování diagnostické a léčebné péče pacientů s urologickým, uroonkologickým nebo andrologickým onemocněním. Podporujeme další vzdělávání lékařů a sester a výzkumné aktivity v oblasti urologie.

Více o nadačním fondu

Slavnostní otevření nových operačních sálů Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Operační sály slavnostně otevíral prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a předseda Nadačního fondu Uran, MUDr. Pavel Budínksý, Ph.D., MBA, pověřený jednáním za ředitele FN Motol a prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pokračování