Nadační fon URANNadační fon URAN

Darovací smlouva

Dary a příspěvky od právnických a fyzických osob mohou být poskytovány na základě písemných  darovacích smluv. Darovací smlouva může vymezit účel, na který budou prostředky nadačního fondu poskytnuty, jinak se za takový účel považuje kterýkoliv z účelů uvedených v čl. III Statutu Nadačního fondu Uran.

Pokud si to dárce vymíní, mohou být prostředky poskytnuty jako bezúročná půjčka s odkládací podmínkou darování, kterou je nadační fond povinen vrátit, pokud by takové prostředky nebyly použity v souladu s účelem vymezeným ve smlouvě o půjčce (v opačném případě bude splněna podmínka darování).

vzor darovací smlouvy ke stažení zde

Žádost o poskytnutí příspěvku z majetku Nadačního fondu Uran

Udělení vzdělávacího grantu se řídí podmínkami pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu a rozhoduje o něm správní rada nadačního fondu (viz Zakládací listina Nadačního fondu Uran, odstavec IX).

žádost o poskytnutí příspěvku zde

Výroční zpráva

Údaje o hospodaření Nadačního fondu Uran jsou dostupné ve výročních zprávách.

Výroční zpráva NF Uran za rok 2014

Výroční zpráva NF Uran za rok 2015

Výroční zpráva NF Uran za rok 2016

Výroční zpráva NF Uran za rok 2017

Výroční zpráva NF Uran za rok 2018

Výroční zpráva NF Uran za rok 2019

Výroční zpráva NF Uran za rok 2020

 

Peněžní toky v rámci nadačního fondu jsou k nahlédnutí také díky transparentnímu účtu vedenému u Fio Banky a.s.

Seznam transparentních účtů vedených u Fio banky