Nadační fon URANNadační fon URAN

Darovací smlouva

Dary a příspěvky od právnických a fyzických osob mohou být poskytovány na základě písemných  darovacích smluv. Darovací smlouva může vymezit účel, na který budou prostředky nadačního fondu poskytnuty, jinak se za takový účel považuje kterýkoliv z účelů uvedených v čl. III Statutu Nadačního fondu Uran.

Pokud si to dárce vymíní, mohou být prostředky poskytnuty jako bezúročná půjčka s odkládací podmínkou darování, kterou je nadační fond povinen vrátit, pokud by takové prostředky nebyly použity v souladu s účelem vymezeným ve smlouvě o půjčce (v opačném případě bude splněna podmínka darování).

vzor darovací smlouvy ke stažení zde

Žádost o poskytnutí příspěvku z majetku Nadačního fondu Uran

Udělení vzdělávacího grantu se řídí podmínkami pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu a rozhoduje o něm správní rada nadačního fondu (viz Zakládací listina Nadačního fondu Uran, odstavec IX).

žádost o poskytnutí příspěvku zde

Výroční zpráva

Údaje o hospodaření Nadačního fondu Uran jsou dostupné ve výročních zprávách.

Výroční zpráva NF Uran za rok 2014

Výroční zpráva NF Uran za rok 2015

Peněžní toky v rámci nadačního fondu jsou k nahlédnutí také díky transparentnímu účtu vedenému u Fio Banky a.s.

Seznam transparentních účtů vedených u Fio banky