Nadační fon URANNadační fon URAN

Sídlo nadačního fondu

Nadační fond Uran zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle N, vložka 1181.

Sídlo nadačního fondu:

Fakultní nemocnice Motol

Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

IČ: 03628256

 

Bankovní spojení

Číslo účtu Nadačního fondu Uran

Fio Banka a. s. 2400711505/2010

Sekretariát

Mgr. Veronika Črepová

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 774 557 416

e-mail: veronika.crepova@fnmotol.cz