Nadační fon URANNadační fon URAN

Jak můžete pomoci

Číslo účtu Nadačního fondu Uran

Fio Banka a. s. 2400711505/2010

Nadační fond Uran můžete podpořit následujícími způsoby

 • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch Nadačního fondu Uran
 • Zasláním finančního daru na účet Nadačního fondu Uran
 • Zakoupením věcného daru (po domluvě se správní radou nadačního fondu)
 • Prostřednictvím darovací smlouvy    vzor smlouvy ke stažení zde
   

Naši dárci

 

Děkujeme všem dárcům, kteří již poskytli příspěvek Nadačnímu fondu Uran.

Prostředky získané cestou peněžitých i věcných darů slouží ke kontinuálnímu rozvoji Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol - především dalšímu vzdělávání  lékařů a sester, modernizaci vybavení kliniky a v neposlední řadě k podpoře výzkumných aktivit, které na klinice probíhají. Jedině touto cestou lze dosáhnout udržení nejlepší možné péče o naše pacienty.

Nadační fond Uran v roce 2023 podpořili: 

 • 2. LF AIMS 
 • Ing. Petr Bursík
 • Vladimír Císař
 • Ing. Pavel Čapek
 • Ing. Zdeněk Dušátko
 • Jaroslav Dušek
 • Robert Fauser
 • Petr Fojta
 • Ing. Karel Hlaváček
 • Pavel Kaupa
 • Milan Kouřil
 • Tomáš Mareček
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Pergler
 • Ing. Stanislav Poklop
 • Ing. Pavel Rozsypal
 • Miroslav Smola
 • Jiří Suchý
 • Ing. Jaroslav Šafer
 • Mgr. Vladimír Šindler
 • Jiří Štich
 • Alan Zubr
 • Petr Zukal

 

Nadační fond Uran v roce 2022 podpořili: 

 • Vladimír Císař
 • MUDr. Marie Cvachová
 • Ing. Milan Dacko
 • Petr Fojta
 • Jiří Hablt
 • Ing. Karel Hlaváček, CSc. 
 • Ladislav Hnízdil 
 • Pavel Kaupa
 • Ondřej Kulík
 • Štefan Léko
 • Medicom a.s. Praha 
 • Nadace Autoek 
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • O.K. Trans Logistic
 • Jiří Rendl
 • Karel Řeřicha
 • Petr Zukal

 

Nadační fond Uran v roce 2021 podpořili:

 • AIMS - studentská organizace 2. LF UK
 • Ing. Michal Beca
 • Vladimír Císař
 • Jaroslav Dušek
 • Petr Fojta
 • Václav Herajt
 • HTFILAMENT s.r.o.
 • Ing. Karel Hlaváček
 • Antonín Hubáček
 • Pavel Kaupa
 • Karel Klir
 • Daniel Kmoch
 • Štefan Léko
 • Ing. Petr Lichnovský
 • Jaroslav Markvart
 • Ing. Milan Marounek
 • Nadace Autoek
 • Nadace Preciosa
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Ing. Jaroslav Šafer
 • Ing. Ludvík Vojtíšek
 • Wöhler Bohemia
 • Wöhler ČR
 • Alan Zubr
 • Petr Zukal
 • Pavel Žďárský

Dárci NF Uran 2016_2020

 

Naši partneři

Děkujeme společnostem i jednotlivcům za nefinanční podporu Nadačního fondu Uran.

 

 •   

Společnost Helago-CZ s.r.o. se zaměřuje na vybavení lékáren, laboratoří, specializovaných učeben, vědeckých institucí, zdravotnických zařízení, atd. Děkujeme společnosti Helago-CZ s.r.o. za podporu při zařizování Výukového centra Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.