Nadační fon URANNadační fon URAN

Jak můžete pomoci

Číslo účtu Nadačního fondu Uran

Fio Banka a. s. 2400711505/2010

Nadační fond Uran můžete podpořit následujícími způsoby

 • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch Nadačního fondu Uran
 • Zasláním finančního daru na účet Nadačního fondu Uran
 • Zakoupením věcného daru (po domluvě se správní radou nadačního fondu)
 • Prostřednictvím darovací smlouvy    vzor smlouvy ke stažení zde
   

Naši dárci

Děkujeme všem dárcům, kteří již poskytli příspěvek Nadačnímu fondu Uran.

Prostředky získané cestou peněžitých i věcných darů slouží ke kontinuálnímu rozvoji Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol - především dalšímu vzdělávání  lékařů a sester, modernizaci vybavení kliniky a v neposlední řadě k podpoře výzkumných aktivit, které na klinice probíhají. Jedině touto cestou lze dosáhnout udržení nejlepší možné péče o naše pacienty.

Nadační fond Uran v roce 2021 podpořili:

 • AIMS - studentská organizace 2. LF UK
 • Ing. Michal Beca
 • Vladimír Císař
 • Jaroslav Dušek
 • Petr Fojta
 • Václav Herajt
 • HTFILAMENT s.r.o.
 • Ing. Karel Hlaváček
 • Antonín Hubáček
 • Pavel Kaupa
 • Karel Klir
 • Daniel Kmoch
 • Štefan Léko
 • Ing. Petr Lichnovský
 • Jaroslav Markvart
 • Ing. Milan Marounek
 • Nadace Autoek
 • Nadace Preciosa
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Ing. Jaroslav Šafer
 • Ing. Ludvík Vojtíšek
 • Wöhler Bohemia
 • Wöhler ČR
 • Alan Zubr
 • Petr Zukal
 • Pavel Žďárský

 

Nadační fond Uran v roce 2020 podpořili:

 • JUDr. Vladimír Balaš
 • Vladimír Bretšnajdr
 • Vladimír Císař
 • Dufonev, r.c., a.s.
 • Ing. Blanka Dybová
 • Karel Fibich 
 • Doc. MUDr. Jaroslav Gebhart
 • Ing. Karel Hlaváček 
 • Petr Hudec
 • Tomáš Jelínek
 • Pavel Kaupa
 • Ing. Vladimír Košťál
 • Ing. Jaromír Koukola
 • Ondřej Kulík
 • Petr Lichnovský
 • Ing. Tomáš Listík
 • Milan Marounek
 • Markupa s.r.o.
 • JUDr. Jan Mrvík
 • Nadace Autoek
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Jaroslava Slámová
 • Hana Slejmarová
 • Ing. Jaroslav Šafer
 • Petr Šmelhaus
 • Ing. Luboš Zadražil
 • Petr Zukal 

 

Nadační fond Uran v roce 2019 podpořili:

 • Ahonet s.r.o.
 • Jindřich Bouška
 • Vladimír Císař
 • CTL Consulting EP s.r.o.
 • Miroslav Kalicher
 • Pavel Kaupa
 • Radoslav Kočí
 • Milan Lechner
 • Štefan Léko
 • Ing. Petr Lichnovský
 • Martin Mandel
 • Ing. Milan Marounek 
 • Josef Melka
 • Movember 2018
 • Nadace Autoek
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Jan Němec
 • Osvětlení Černoch s.r.o.
 • Michal Peřina
 • Miloš Vaněk
 • Josef Vojtěch
 • František Vrbecký

 

Nadační fond Uran v roce 2018 podpořili:

 • Ahonet s.r.o.
 • doc. Ing. Radim Blažek
 • Vladimír Císař
 • CTL Consulting EP s.r.o.
 • Eva Cupová - přispívá pravidelně každý měsíc
 • Alexander Grubov
 • Michael Kroh
 • Jaroslav Krouský
 • Vladimír Kudláček
 • Roman Krupa
 • Jan Mandelík
 • Stanislav Mareš
 • Markupa s.r.o. (2 dary)
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Monika Nezbedová
 • Pavel Opletal
 • Jan Pavelec
 • RNDr. Karel Prach
 • Preciosa a.s.
 • Josef Procházka
 • Jiří Rejchrt
 • Ing. Jan Sekyra
 • Arnošt Slezák
 • Ing. Jiří Smejkal
 • Students of 2nd Faculty of Medicine
 • Pavel Valach
 • Ing. Vladislav Verner

 

Nadační fond Uran v roce 2017 podpořili:

 • AKR 1 s.r.o.
 • Ivo Balzer
 • RNDr. Zdeněk Berka
 • doc. Ing. Radim Blažek
 • Vladimír Bouzek
 • Vladimír Císař
 • Congress Prague s.r.o.
 • CTL Consulting EP s.r.o.
 • Eva Cupová - přispívá pravidelně každý měsíc
 • Iva Červíková
 • Marek Ditz
 • Bc. Pavel Gerstl
 • Mgr. Jan Holý
 • Eva Hornová
 • Pavel Kaupa
 • Ondřej Kulík
 • Jan Lhoták
 • Ing. Milan Marounek
 • Ing. Jan Martinek
 • Nadace Autoek
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • RNDr. Karel Prach
 • Preciosa a.s.
 • Schunk Carbon Techno
 • Josef Vojtěch
 • Miroslav Zdrubecký

 

Nadační fond Uran v roce 2016 podpořili:

 • Aglio s.r.o.   
 • Ing. Bohumil Bernauer
 • CTL Consulting EP s.r.o.
 • Eva Cupová
 • Ing. Miroslav Dostál
 • Femisalva s.r.o.
 • Bc. Pavel Gerstl
 • Ing. Vladislav Hauptvogel     
 • Michael Ivsin
 • Ing. Jan Kareš
 • Nadace Charty 77
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Eva Novotná
 • Ing. Miroslav Nutil
 • Stanislav Pecka
 • Preciosa a.s.
 • Ing. Jan Rančák
 • Soleta Company s.r.o.
 • Karel Voldán
 • František Vrbecký
 • Jaroslav Žák

 

Nadační fond Uran v roce 2015 podpořili:

 • Ing. Petr Fiebiger
 • Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.
 • Amgen s.r.o.
 • Medex Praha s.r.o.
 • Astellas Pharma s.r.o.
 • Autoek - Nadace pro rozvoj ekologie v automobilovém průmyslu
 • Doc. Ing. Radim Blažek
 • FTL First Transport Lines, a.s.
 • Ing. Jan Rančák
 • Ing. Petr Serafín
 • Ing. Jiří Nejedlík
 • Pavel Kaupa
 • Ing. Milan Marounek
 • Libor Půst
 • Ondřej Kulík

Naši partneři

Děkujeme společnostem i jednotlivcům za nefinanční podporu Nadačního fondu Uran.

 

 •   

Společnost Helago-CZ s.r.o. se zaměřuje na vybavení lékáren, laboratoří, specializovaných učeben, vědeckých institucí, zdravotnických zařízení, atd. Děkujeme společnosti Helago-CZ s.r.o. za podporu při zařizování Výukového centra Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.