Nadační fon URANNadační fon URAN

3M Bair Hugger model 775 – systém ohřevu pacienta teplým vzdechem pro JIP Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

22. 2. 2016

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání systém ohřevu pacienta teplým vzduchem 3M Bair Hugger včetně 100 kusů celotělových pokrývek v celkové hodnotě 57.112 Kč.

3M Bair Hugger s pokrývkami bude k dispozici personálu Jednotky intenzivní péče urologické kliniky, kde zajistí v případě potřeby pooperační ohřev pacientů, což vede k rychlejší rekonvalescenci pacientů.