Nadační fon URANNadační fon URAN

Celotělové přikrývky pro ohřev pacientů na Jednotce intenzivní péče Urologické kliniky FN Motol

18. 12. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání 100 kusů celotělových přikrývek (model 300) pro ohřev pacientů prostřednictvím přístroje 3M Bair Hugger, který byl již dříve zakoupený z prostředků nadačního fondu Uran. Celková hodnota zakoupených přikrývek činí 18.150 Kč.

Přikrývky se budou využívat na jednotce intenzivní péče urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.