Nadační fon URANNadační fon URAN

Dekontaminační kontejner B. Braun na operační sály Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

23. 8. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání dekontaminační kontejner (sestává z vany, víka a síta) od společnosti B. Braun v celkové hodnotě 23.287 Kč.

Dekontaminační kontejner chrání personál a prostředí před kontaminací během transportu použitých nástrojů. Kontejner bude využíván na operačních sálech Urologické kliniky FN Motol. Kontejner je vyroben z nerezové oceli, proto mohou být nástroje umístěny do kombinovaných čistících a dezinfekčních látek ihned po použití.