Nadační fon URANNadační fon URAN

Jednorázové sety pro termochemoterapii pro pacienty Urologické kliniky FN Motol

15. 12. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání 22 kusů jednorázových setů pro termochemoterapii u nádorů močového měchýře v celkové hodnotě 120.000 Kč.

Sety se používají při termochemoterapii (aplikaci ohřátého roztoku léčiva) prostřednictvím systému Combat BRS.