Nadační fon URANNadační fon URAN

Kluzná podložka RollerSlide pro lůžkové oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

30. 11. 2015

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání kluznou podložku RollerSlide v hodnotě 13.988 Kč.

Kluzná podložka RollerSlide bude k dispozici personálu lůžkového oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol pro snadnější manipulaci s pacienty.