Nadační fon URANNadační fon URAN

Monitor iMEC5 pro JIP Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

15. 2. 2016

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání monitor iMEC 5 s bezdotykovou obrazovkou v hodnotě 28.354 Kč

Monitor bude k dispozici personálu Jednotky intenzivní péče Urologické kliniky, kde nahradí již nevyhovující vybavení a umožní tak lepší monitoring pacientů.