Nadační fon URANNadační fon URAN

Monitory uMEC 10 s bezdotykovou obrazovkou na lůžkové oddělení Urologické kliniky 2. LF UK FN Motol

3. 1. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání 3 monitory uMEC 10 s bezdotykovou obrazovkou v hodnotě 80.147 Kč.

Monitory s bezdotykovou obrauovkou budou využívány na lůžkovém oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol pro pooperační sledování pacientů. Zajistí tak lepší péči pacientům kliniky a usnadní práci ošetřujícímu personálu.