Nadační fon URANNadační fon URAN

Prof. MUDr. Marek Babjuk., CSc, převzal dar pro Nadační fond Uran, který působí při Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol

20. 12. 2016

Prof. Babjuk převzal od zástupkyně zahraničních studentů 2. LF UK výtěžek z akce pořádané v rámci kampaně Movember. Prostředky budou věnovány Nadačnímu fondu Uran, který působí při Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol.