Nadační fon URANNadační fon URAN

Pulsní oxymetr s dobíjecím stojánkem pro lůžkové oddělení Urologické kliniky FN Motol

20. 12. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání pulsní oxymetr PM-60 a dobíjecí stojánek pro pulsní oxymetr včetně dobíjecí baterie v celkové hodnotě 10.467 Kč.

Pulsní oxymetr měří saturaci a tepovou frekvenci pacientů. Disponuje infraportem pro přenos dat, alarmem, zobrazuje křivky SpO2 a umožňuje kontinuální měření pacienta. Je využíván na lůžkovém oddělení Urologické kliniky FN Motol.