Nadační fon URANNadační fon URAN

Slavnostní otevření nových operačních sálů Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

14. 12. 2016

Operační sály slavnostně otevíral prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a předseda Nadačního fondu Uran, MUDr. Pavel Budínksý, Ph.D., MBA, pověřený jednáním za ředitele FN Motol a prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Tři nové operační sály byly slavnostně otevřeny 14. prosince 2016. V minulosti byla urologická klinika schopna provést zhruba 30 až 40 operačních výkonů týdně, po rekonstrukci by to mělo být zhruba o třetinu více. Provoz se v nových sálech spustí v novém roce.

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce urologických sálů byla nutnost modernizovat stávající technologické vybavení. Operační trakt byl rozšířen o další sál (zvýšení počtu ze 2 na 3), který je koncipován tak, aby v budoucnu umožnil umístění zařízení pro robotickou chirurgii.

Slavnostního otevření se zúčastnili také zástupci dozorčí rady Nadačního fondu Uran. Z prostředků NF Uran budou na nové sály zakoupeny dva flexibilní cystoskopy a ureteroskop.