Nadační fon URANNadační fon URAN

Sterilizační kontejnery pro flexibilní cystoskopy Olympus

29. 9. 2017

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání tři nerezové sterilizační kontejnery od společnosti Olympus pro sterilizaci flexibilních cystoskopů Olympus v celkové hodnotě 53.361 Kč.

Dva kontejnery jsou využívané na operačních sálech a jeden na endoskopickém sálku v rámci ambulancí Urologické kliniky FN Motol.