Nadační fon URANNadační fon URAN

Stůl k ultrazvukovému vyšetření Golem na urodynamickou ambulanci Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

21. 12. 2016

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání stůl k ultrazvukovému vyšetření Golem v celkové hodnotě 57.474 Kč.

Stůl bude k dispozici pro pacienty urodynamické ambulance Urologické kliniky 2. LF UK. Zejména při vyšetření imobilních pacientů nabídne jejich větší komfort a bude velkou pomocí pro zdravotnický personál.