Nadační fon URANNadační fon URAN

Transportní křeslo Eleganza Sito pro JIP Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

16. 10. 2015

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání transportní křeslo Eleganza Sito od společnosti Linet s.r.o. v hodnotě 43.587 Kč

Transportní a relaxační křeslo Eleganza Sito bude sloužit pacientům na oddělení Jednotky intenzivní péče, kde doposud žádné podobné vybavení nebylo k dispozici.