Nadační fon URANNadační fon URAN

Transportní lehátko GP2 pro ambulance Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

16. 10. 2015

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání transportní lehátko GP2 od společnosti Rousek s.r.o. v hodnotě 43.106 Kč

Transportní lehátko GP2 bude k dispozici na ambulanci Urologické kliniky FN Motol, kde poslouží pacientům v případě potřeby transportu v rámci Urologické kliniky nebo prostor Fakultní nemocnice Motol.