Nadační fon URANNadační fon URAN

Ureteroskop Olympus na nové operační sály Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

23. 12. 2016

Nadační fond Uran propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k neomezenému užívání ureteroskop Olympus v celkové hodnotě 136.730 Kč.

Ureteroskop se používá pro odstranění nebo rozbíjení ledvinových kamenů. Pomocí velmi tenkého ohebného nástroje se lze podívat do močovodu i do dutého systému ledviny. Ureteroskop obsahuje malé kamery a zdroj světla, stejně jako manipulační kanál. Přes tento kanálek je možno optickým laserem nebo drátěným košíčkem odstranit ledvinový kámen.

Ureteroskop bude používán na nových operačních sálech Urologické kliniky Motol.