Nadační fon URANNadační fon URAN

Naše cíle

Nadační fond Uran byl založen za účelem podpory některých činností na Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, a to.

 • podpory zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty kliniky
 • zvyšování technické a materiální úrovně a přístrojového a nástrojového vybavení kliniky
 • podpory vědeckých a výzkumných projektů týkajících se (prevence), diagnostiky a léčby urologických onemocnění na klinice
 • podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod na klinice
 • podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu kliniky
 • podpory zpracování klinických dat z kliniky, jejich vyhodnocování a prezentace odborné i laické veřejnosti
 • podpory vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od autorů působících na klinice
 • zlepšování kultury nemocničního prostředí kliniky

 

Struktura fondu

Správní rada:

 • předseda správní rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.        

 • místopředseda správní rady: MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

 • člen správní rady: MUDr. Marek Schmidt, FEBU

 

Dozorčí rada:

 • předseda dozorčí rady: JUDr. Jiří Stadler

 • místopředseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Hořínek 

 • člen správní rady: Ing. Vladimír Starosta 

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol patří mezi nejmodernější urologická pracoviště v ČR. Její úroveň je srovnatelná s řadou předních světových pracovišť. Prioritou a posláním urologické kliniky je poskytování špičkové péče našim pacientům při zachování osobního a citlivého přístupu ke každému z nich.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol poskytuje pacientům celou škálu diagnostických a terapeutických urologických výkonů se zaměřením především na diagnostiku a léčbu onkourologických onemocnění prostaty, močového měchýře, ledvin, varlat, horních močových cest a penisu.

Tým Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol se podílí na aplikaci nových technologií a operačních postupů do klinické praxe. Na klinice se provádí otevřené operační výkony, endoskopické, ale také stále se rozšiřující výkony laparoskopické.

Podrobnější informace o Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol naleznete ZDE

Archiv novinek